SENARAI KELAS

PERALIHAN PER1
PER2
1KH8
TINGKATAN SATU 1KH1
1KH2
1KH3
1KH4
1KH5
1KH6
1KH7
1KH8
1KH8
TINGKATAN DUA 2KH1
2KH2
2KH3
2KH4
2KH5
2KH6
2KH7
2KH8
1KH8
TINGKATAN TIGA 3KH1
3KH2
3KH3
3KH4
3KH5
3KH6
3KH7
3KH8
1KH8
TINGKATAN EMPAT 4K1
4K2
4K3
4K4
4K5
4K6
4S1
4S2
4S3
1KH8
TINGKATAN LIMA 5K1
5K2
5K3
5K4
5K5
5S1
5S2
5S3
1KH8

Disediakan oleh Loke Ngai Leong 1KH2