ANALISIS MATA PELAJARAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 1998

MATA

PELAJARAN

CALON

A

B

C

D

E

LULUS

PERATUS

LULUS

B MELAYU

364

48

113

86

71

41

323

88.7

B INGGERIS

364

84

56

70

63

91

273

75

SEJARAH

364

39

47

83

151

44

320

87.9

GEOGRAFI

363

44

36

95

158

30

333

91.7

B CINA

95

7

12

27

18

31

64

67.4

B TAMIL

27

7

4

7

2

7

20

74.1

PEND ISLAM

39

11

18

5

3

2

37

94.9

MATEMATIK

363

114

50

56

11

33

330

90.9

SAINS

363

73

41

49

172

28

335

92.3

KH PILIHAN 1

175

23

41

47

31

33

142

81.1

KH PILIHAN 2

190

35

59

41

43

12

170

93.7

 

PELAJAR TERBAIK PMR 1998

NAMA

PENCAPAIAN

CHEAH HOOI HAN

8A

CHANG SEAK KUAN

7A

CHU SEAU CHEE

7A

CHUNG WAI KEAT

7A

HOR YEN LENG

7A

JAY CHIEW KEAN TECK

7A

JUSTIN THAM HOE EIAN

7A

KALPANA SENGAL

7A

KOK SEE YIK

7A

OH BOON JIN

7A

SHUM PEK LEE

7A

TAN JOO ANN

7A

THAM LI YVEN

7A

WONG JOON MUN

7A