"); document.writeln (""); document.writeln ("
"); document.writeln ("MASA ANDA TELAH TAMAT !!!!!!!!"); document.writeln ("
"); document.close(); } JBC Reading Text File

MASA YANG MASIH ADA :

hakcipta terpelihara

malek zahari 2000