"); parent.frames[0].document.writeln (""); parent.frames[0].document.writeln ("
"); parent.frames[0].document.writeln (Feedback); parent.frames[0].document.writeln ("

PENCAPAIAN ANDA SETAKAT INI: "); parent.frames[0].document.writeln (CurrentScore); parent.frames[0].document.writeln ("%.
"); parent.frames[0].document.writeln (DoneFeedback); parent.frames[0].document.writeln ("

"); parent.frames[0].document.close(); } function checkAnswer(Selection, Correct, QNum) { if (Done.charAt(QNum-1) != '1') { if (Correct == 1) { ++NumberCorrect; Done = Done.substring(0, QNum-1) + 1 + Done.substring(QNum, Done.length); SomeLeftFlag = 0; DoneList = ""; for (i=0; i < Done.length; i++) { if (Done.charAt(i) == 0) { SomeLeftFlag = 1; DoneList += (i+1) + ', '; }} if (SomeLeftFlag ==1) { DoneList = DoneList.substring(0, DoneList.length - 2) + '.'; DoneFeedback = 'SOALAN YANG MASIH BELUM DIJAWAB: ' + DoneList; } else { DoneFeedback = 'JUMLAH SOALAN YANG TELAH ANDA JAWAB :'; } }; ++Tries; CurrentScore = Math.floor((NumberCorrect/Tries) * 100); Feedback = Selection; WriteFeedback(CurrentScore, Feedback, DoneFeedback); } } function donothing() {}

SOALAN ANEKA JAWAPAN

KLIK PADA JAWAPAN YANG BETUL


1. Antara ciri-ciri yang berikut, yang manakah bukan merupakan ciri seorang saudagar ?
   a) bijak merebut peluang
   b) inovatif
   c) kreatif
   d) tidak sanggup menghadapi risiko

2. Usahawan yang manakah bukan teribat dalam perkhidmatan ?
   a) tukang jahit
   b) peguam
   c) peruncit
   d) doktor

3. Kejayaan seseorang usahawan bergantung kepada faktor-faktor yang berikut kecuali .............
   a) keyakinan diri
   b) tidak mudah putus asa
   c) nasib
   d) bersikap positif

4. Maklumat latar belakang usahawan dinamakan ................................
   a) sejarah
   b) biografi
   c) biodata
   d) riwayat hidup

5. Orang yang menjual barangan kepada pekedai atau peniaga dipanggil .....................
   a) peruncit
   b) penjual
   c) pengeluar
   d) pengguna

6. Manakah antara berikut bukan cara usahawan menambah pengetahuan untuk mengatasi cabarannya ?
   a) Melalui pembacaan
   b) Melalui pengiklanan
   c) Menghadiri seminar
   d) Menghadiri konvensyen

7. Menternak biri-biri secara besar-besaran adalah pengeluaran secara ....................
   a) ekstraktif
   b) perkilangan
   c) pertanian
   d) pembiakan

8. Yang berikut adalah bidang-bidang pengeluaran kecuali ..............
   a) pertanian
   b) ekstraktif
   c) pemasaran
   d) perkilangan

9. Kasut adalah contoh barang siap yang dihasilkan oleh pengeluar dalam sektor ..............
   a) pertanian
   b) ekstraktif
   c) perkilangan
   d) perindustrian

USAHAW1.jpg (5602 bytes)

10. x dalam rajah di atas mewakili bidang .......................
   a) perlombongan
   b) pemasaran
   c) perkhidmatan
   d) ekstraktif

11. Masalah yang dihadapi oleh usahawan biasanya diselesaikan oleh ......................
   a) pakar perunding
   b) kawan
   c) keluarga
   d) diri sendiri

12. Usahawan sepatutnya menyelesaikan masalah dengan .................
   a) tekun
   b) cepat
   c) tenang
   d) inovatif

13. Orang yang membuat barang atau menawarkan perkhidmatan kepada pengguna disebut ....................................
   a) pekerja
   b) penjual
   c) pembuat
   d) pengeluar

14. Melombong bijih timah ialah pengeluaran jenis ..............................
   a) pertanian
   b) perkilangan
   c) agihan
   d) ekstaktif

15. Usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam pengeluaran barangan atau memberi perkhidmatan ialah ............................
   a) pekerjaan
   b) pekerja
   c) pekilang
   d) pengkhususan

16. Antara pekerjaan berikut yang manakah memberi perkhidmatan kepada orang ramai ?
   a) Pekebun
   b) Tukang jahit
   c) Tukang emas
   d) Pekerja kilang

17. Pekerjaan yang melibatkan kegiatan mengeluarkan sumber alam daripada bumi dan laut ialah .............................
   a) ekstraktif
   b) pertanian
   c) perkilangan
   d) agihan

18. Usahawan yang ingin berjaya harus berusaha dan menganggap segala halangan sebagai ........................
   a) nasib
   b) cabaran
   c) risiko
   d) kegagalan

19. Usahawan yang menjual barangan keluaran pengeluar digelar sebagai ......................
   a) pemborong
   b) pembekal
   c) ejen
   d) peruncit

20. Seorang suri rumah biasanya mendapat perkhidmatan secara langsung daripada .......................
   a) pemborong
   b) nelayan
   c) peladang
   d) pemandu teksi

21. Antara perusahaan berikut yang manakah memproses bahan mentah menjadi barang siap ?
   a) Perusahaan Pertanian
   b) Perusahaan Perkilangan
   c) Perusahaan Ekstraktif
   d) Perusahaan Pembinaan

22. Sentiasa percaya bahawa projek yang dirancang akan berjaya dengan kerja yang bersungguh-sungguh.
Ciri-ciri di atas adalah ..............................
   a) tabah hati
   b) dinamik
   c) boleh dipercayai
   d) mempunyai keyakinan diri

23. Kebolehan mencipta sesuatu yang baru, bermutu dan berguna dinamakan ...................
   a) potensi
   b) inovatif
   c) kreatif
   d) risiko

24. Usahawan yang dapat mewujudkan sesuatu hasil baru dikatakan mempunyai ciri ......................
   a) kreatif
   b) bercita-cita tinggi
   c) tabah hati
   d) aktif

25. Prose mengagihkan barang-barang keluaran daripada pengeluar kepada pengguna akhir ialah proses..........................
   a) pengiklanan
   b) pemasaran
   c) pengeluaran
   d) kepenggunaan